Talenten zijn de bouwstenen van je persoonlijkheid

Talenten hebben een grote invloed op het gedrag van mensen en hun (potentiële) ontwikkeling. Ze bepalen zogezegd iemands persoonlijkheid. In totaal kent TMA 44 talenten waarvan iedereen er meerdere bezit. Talenten hebben weer een nauwe verbinding met je drijfveren. Dit is een innerlijke motivatie die ons gedrag, acties en beslissingen stuurt. Het is wat ons aandrijft en inspireert om bepaalde doelen na te streven of bepaalde behoeften te vervullen.

Met de TMA analyse ontdek je al je talenten.

Mensen presteren beter en zijn meer betrokken wanneer ze werken in overeenstemming met hun natuurlijke talenten! Door het uitvoeren van een talentenanalyse krijg je een objectieve, constructieve en diepgaande evaluatie van drijfveren, TMA-competenties, talenten en ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers en nieuwe kandidaten. Hierdoor is het mogelijk om mensen en verwachtingen beter op elkaar af te stemmen. 

Hieronder zie je een overzicht van de verschillende talenten die we onderscheiden. Lees ze eens rustig door en zie hoe talenten invloed hebben op de performance van mensen en dus ook op de samenwerking binnen teams.

 

Waar kan TMA mij mee helpen?

Wij geloven dat talentgericht werken betekenisvolle resultaten oplevert voor individuen en organisaties. Onze TMA filosofie gaat ervan uit dat organisaties op hun best zijn als mensen zichzelf kunnen zijn en werk doen dat bij hun talenten past. Want talenten zijn de kern van jezelf en bepalen de manier waarop je reageert op de wereld om je heen. 

Door TMA in te zetten in je organisatie, bereik je hogere productiviteit, natuurlijke samenwerking, lager verzuim, betere retentie, meer betrokkenheid en minder stress en burn-out. Talentgericht werken en organiseren levert een cultuur op waarin dingen makkelijker, leuker en béter gaan.

Waar ben je naar op zoek?

Geen resultaten gevonden.