Alles gaat beter met talentmanagement

In onze visie bestaat een succesvolle organisatie altijd uit mensen die vanuit de eigen unieke talenten aan een gezamenlijke ambitie werken. Dit succes wordt versterkt als een organisatie investeert in talentmanagement.

Talentmanagement

Talentmanagement is een integrale benadering (strategieën, werkwijzen en processen) voor het vinden, benutten en ontwikkelen van alle unieke talenten in de organisatie en het koppelen van deze talenten aan organisatiedoelen.

Talentmanagement is de brug tussen strategische bedrijfsplanning enerzijds en de operationele dagdagelijkse praktijk anderzijds: een organisatie die talentgerichte werkwijzen en processen implementeert op het gebied van HR, teams, onderlinge verbinding, persoonlijke ontwikkeling en leiderschap, creëert een infrastructuur die flexibel en toekomstbestendig is en waarmee het operationele werk van vandaag en morgen op het hoogst mogelijk niveau gedaan kan worden.

TMA methode

Door het inzetten van de TMA methode kan een organisatie gemakkelijker talentmanagement vormgeven: Via het verzamelen van talentdata over teams en individuele medewerkers biedt TMA handvatten om duurzaam te bouwen aan strategische personeelsplanning. Het zorgt tevens voor een objectiever selectieproces bij het aannemen van nieuwe mensen en het samenstellen van teams. 

Daarnaast biedt TMA voor de dagdagelijkse praktijk talentgerichte adviezen aan HR, recruiters, managers, coaches, teams en individuele medewerkers voor de vraagstukken die ze in hun werk tegenkomen. Dat doen we door slim gebruik te maken van persoonlijke inzichten en talentdata, met als resultaat: beter presterende mensen én organisaties.

Talentmanagement Experience

We delen onze best practises voor Talentmanagement, laten je het TMA Talent Management Systeem zien en lopen vrijblijvend met je door de mogelijkheden op basis van de vragen van jouw organisatie!

Unieke talenten vinden en (ver)binden

Een organisatie die talentmanagement met TMA implementeert vindt, verbindt én ontwikkelt medewerkers op basis van hun talenten en benut zo het volledige potentieel van de organisatie. Wanneer mensen zichzelf kunnen zijn en werk verrichten dat harmonieert met hun talenten en drijfveren, bereiken ze niet alleen een hoger prestatieniveau, maar ervaren ze ook meer eigenaarschap en betrokkenheid. Het creëren van een talentgerichte cultuur vergroot bovendien de aantrekkingskracht van organisaties op potentiële medewerkers én klanten.

Met de digitale TMA omgeving voor de medewerker werken je mensen eenvoudig aan de ontwikkeling van hun unieke talenten en competenties. Door die talenten te delen met anderen, ontstaat er begrip. En daarmee een betere samenwerking én meer werkplezier. Door aan elkaar feedback te geven op basis van heldere rolverdeling, ontstaat er een hecht team dat sámen verder groeit.  

Wendbaar en flexibel 

Talentmanagement is inclusief. Iedere medewerker wordt gezien en gewaardeerd voor zijn of haar unieke talenten en capaciteiten. Er wordt strategisch gematcht. Medewerkers worden in functies en projecten geplaatst die het beste aansluiten bij hun natuurlijke talenten en vaardigheden, zodat potentieel maximaal is benut en ze optimaal kunnen presteren.

In een snel veranderende zakelijke omgeving kunnen organisaties die talentmanagement toepassen sneller reageren op veranderingen. Ze kennen hun potentieel en hebben een beter begrip van de vaardigheden en capaciteiten binnen hun teams en kunnen deze sneller aanwenden om uitdagingen aan te gaan.

De digitale TMA omgeving van de medewerker koppel je eenvoudig aan het centrale systeem van teammanagers of HR. Dit helpt teams beter te begrijpen en effectief in te delen op basis van individuele talenten en competenties. Het resultaat? Wendbare teams die snel en soepel inspelen op veranderende omstandigheden.

Performance en successie

Wanneer TMA is geïntegreerd in het performance systeem kunnen prestatie doelstellingen worden geformuleerd die specifiek rekening houden met de talenten van medewerkers. Met inzicht in het potentieel van medewerkers, worden gepersonaliseerde ontwikkelingsplannen opgesteld. De talentdata helpt de managers bij het geven van effectieve feedback en coaching. Door te begrijpen waar de talenten van medewerkers liggen, kunnen managers hun begeleiding beter afstemmen op de individuele behoeften.

TMA helpt bij het identificeren van medewerkers met (leiderschaps)potentieel en specifieke talenten die cruciaal zijn voor de organisatie. Dit maakt het gemakkelijker om successieplanning te realiseren en ervoor te zorgen dat de juiste mensen klaarstaan om belangrijke posities in te nemen. Door in een vroeg stadium al te weten of iemand talent heeft om leiding te geven, kan hier al rekening gehouden worden in de persoonlijke ontwikkeling van deze persoon. Dit vergemakkelijkt effectieve successieplanning en talentpoolbeheer.

Talentmanagement Experience

We delen onze best practises voor Talentmanagement, laten je het TMA Talent Management Systeem zien en lopen vrijblijvend met je door de mogelijkheden op basis van de vragen van jouw organisatie!

Ontdek waarom duizenden andere bedrijven en organisaties TMA gebruiken voor een continue en integraal talentmanagement met moderne talent- en ontwikkelgesprekken, persoonlijke talentontwikkeling en de TMA Workouts met honderden op maat ontwikkelde adviezen, trainingen en oefeningen om vaardigheden, competenties en talenten te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Geen resultaten gevonden.